ZAVOD VIVERE

Zavod za asistenco oseb z invalidnostjo

Telefon: +386 30 369 105
E-pošta: ZAVODVIVERE@GMAIL.COM
Naslov: TRG MARŠALA TITA 10, 6250 ILIRSKA BISTRICA

Urnik:
PONEDELJEK 7.00 - 15.00
TOREK 7.00 - 15.00
SREDA 7.00 - 15.00
ČETRTEK 7.00 - 15.00
PETEK 7.00 - 15.00

Za stranke smo na voljo vsak delavnik med 9:00 - 14:00 uro.

Nujne klice sprejemamo tudi izven delovnega časa.

Naše poslanstvo

Poslanstvo Zavoda Vivere je nudenje storitev osebne asistence osebam z invalidnostjo, s čimer poskušamo olajšati njihov vsakdan in jim omogočiti karseda kvalitetno življenje. Zavod Vivere se zavzema za profesionalnost opravljenega dela, zavezuje se k spoštovanju moralnih načel stroke in poskrbi za visoko strokovno usposobljenost osebnih asistentov. 

Naš cilj pa ni le nudenje kvalitetne asistence, temveč tudi nesebična pomoč in topla roka osebam z invalidnostjo. Želimo, da se vsak naš uporabnik počuti sprejetega in slišanega, da je del naše velike družine. Naj bo Zavod Vivere vaš drugi dom. Dovolite, da vam pomagamo.

Kako vam lahko pomagamo?

Asistenco z veseljem nudimo vsakemu, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v socialno okolje, izobraževanju in zaposlitvi, pa živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu, izven celodnevne institucionalne oskrbe.

 

Nudimo spremstvo in pomoč pri osebni oskrbi ter pri komunikaciji

Nudimo pomoč pri gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

Nudimo pomoč pri vključevanju v delovni ali izobraževalni proces

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Ne glede na višino dohodka ali premoženja je do osebne asistence upravičen vsak, ki:

Kako do osebne asistence?

Upravičenec oziroma njegov zastopnik lahko sam vloži vlogo za pridobitev osebne asistence pri pristojnem Centru za socialno delo, lahko pa za pomoč zaprosi nas. V tem primeru invalidni osebi pomagamo pri:

Pristojni Center za socialno delo preveri vlogo in ali upravičenec izpolnjuje pogoje za dodelitev pravice do osebne asistence, nato pa strokovna komisija odloči o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence, ki se dodeli upravičencu.

V našem zavodu si osebnega asistenta lahko izberete sami, zagotavljamo pa vam, da so vsi naši osebni asistenti polnoletni, poslovno sposobni, nekaznovani ter usposobljeni za opravljanje storitev osebne asistence. 

Kontaktirajte nas: